DreamWorks Polska Wiki
Advertisement

Plagi – piosenka śpiewana przez Mojżesza, Ramzesa oraz Hebrajczyków w filmie Książę Egiptu.

Tekst[]

Wersja polska[]

Chór: Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
Nie chcesz uwolnić mego ludu...
Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
Tak rzecze Pan.
...Więc na Egiptu ziemię...

Zarazy zsyłam bezmiar,
Tak na dom twój
I modlitwy.
Pogna na ulice
I na rzek
Nawadniających pola.
Pleśń na wino twoje
I na chleb
I na twych snów najskrytszą.
Rzeź na trzody, które słyną.
Te, aż dłużej,
Ta niewola.
Więc pokłońcie się!
Więc bójcie się!
Tak rzecze Pan!)

Mojżesz: Byłeś ty mi bratem.
Czułe słowa twe i uśmiech twój
Były tym co ukochałem.

(Pan dzisiaj zsyła z nieba grom
Ognisty dzisiaj zsyła grom)

Lecz nawet dziś bym chciał,
By Pan mnie zwolnić raczył,
Bo twym wrogiem z Jego woli być...
Tego się najbardziej lękam!

(I zsyła Bóg płonący grad
Na każde z pól,
Na każde z miast.)

To był mój dom!
I nieszczęścia tego kraju
Dziś torturą dla mnie są.
Bo niewinni cierpią ludzie
Przez upartą dumę twą!

(I zsyła Pan upalny wiatr,
Jakiego nikt nie widział tu
Na każdy liść, na każdy łan
I to zieleni będzie kres!)

(Więc zsyłam bicz!
Więc zsyłam miecz!
Tak rzecze Pan!)

Byłeś ty mi bratem.
Nie chcę, by padł znów morderczy cios.

(Więc zsyłam miecz!
Więc zsyłam miecz!)

Mój uwolnij lud!

(Tak rzecze Pan!)

Tak rzecze Pan!

Ramzes: Byłeś ty mi bratem.
Powiedz, proszę, skąd nienawiść ta?
Tego właśnie chciałeś!

(Więc zsyłam grom!
Więc zsyłam grom!)

Niech kamienieje serce!
Nie lękam się najwyższych płacić cen!
Będzie tak jak chcę!
Nie pozwolę, by twój odszedł lud!

(Tak rzecze Pan!)

Tak rzecze Pan!

Ramzes: Nie ścierpię

Ramzes / Mojżesz: By twój odszedł lud / By mój odszedł lud!

Wersja angielska:[]

So says the Lord.
So says the Lord.
So says the Lord.
So says the Lord.
So says the Lord.
So says the Lord.
So says the Lord.
So says the Lord.
You don't want to release my people...
So says the Lord.
So says the Lord.
So says the Lord.
So says the Lord.
...So on Egypt land...)

I send pestilence's vastness,
So on your house
As your prayers.
Will ran through these streets.
And on rivers
Which are irrigates fields.
Mildew on your wine
And on bread.
And on your dreams inmost.
Slaughter on herds which are famous for.
These until longer.
This captivity.
So take a bow!
So be scared of!
So says the Lord!

You were my brother.
Your fondly words and your smile
Were things that I loved.

(The Lord is sending today a fiery thunderbolt
From the sky, today He is sending to you.)

But even today I want
Lord to let me stop
Because be your enemy of his will
Is that thing that I'm afraid of the most!

(And God is sending a burning hail!
On every field!
On every city!)

That was my home!
And unhappiness of that country
Is a torture for me today!
Because innocent people are suffering
Because of your stubborn will!

(And the Lord is sending a deadly wind,
Like no one ever have seen.
God on every leaf, on every fief
And this will be the bottom of green!)

(So I send a whip!
So I send a sword!
So says the Lord!)

You were my brother.
I don't want to murderous blow hits again.

(So I send a sword!
So I send a sword!)

Release my people!

(So says the Lord!)

So says the Lord!

You were my brother.
Please, tell me where is this hatred from?
That's what you wanted!

(So I send a thunderbolt!
So I send a thunderbolt!)

Let heart become a stone!
I'm not afraid of paying the highest prices!
It will be like I want to!
I won't let your people go!

(So says the Lord!)

So says the Lord!

I won't endure your/my people go!

Zobacz też[]

KE logo
[[Plik:{{{Grafika1}}}|100x150px]]
Media:
Książę Egiptu
Postacie:
MojżeszRamzesTzipporahJethroAaronMiriamSeti ITuyaHotepHuyYochevedCórki JethroAmunNefretiriBakaDathanJacobJoshuaKahmaNeria
Miejsca:
EgiptSynaj
Przedmioty:
Laska MojżeszaTablice z przykazaniami
Piosenki:
Uwolnij nasKołysankaTo co ukochałem (repryza)Przez nieba wzrokNie z patałachami graszPlagiGdy wierzysz
[[Plik:{{{Grafika2}}}|100x150px]]
Advertisement